Przejdź do treści

Maszyny do wody wodorowej

Zaprojektowane zgodnie z wytycznymi Doktora Pokrywki spełniają wszystkie wymagania stawiane wodzie idealnej.

Idealnie czysta

Pozbawiona przypadkowych minerałów oraz innych szkodliwych związków chemicznych i biologicznych. Zastosowana metoda filtracji odwróconej osmozy pozwala usunąć substancje toksyczne oraz rakotwórcze.

Zrównoważona (przegotowana)

Przegotowanie wody zmienia jej charakter z wyziębiającej na obojętną, czyli zrównoważoną. Dzięki temu woda oddziałuje na ludzki organizm optymalnie.

Zredukowana

Tak jak woda z najlepszych uzdrawiających źródeł, powinna mieć jak najniższy potencjał redox, czyli być mocno nasycona elektronami – wodorem. Wzbogacenie wody wodorem obniża potencjał redox. Taka woda unieszkodliwia wolne rodniki hydroksylowe i przywraca naturalną równowagę redox w organiźmie.

Właściwie ustrukturyzowana

Zastosowana jest w dystrybutorze wody Redoxer technologia strukturyzacji Grandera lub opcjonalnie prof. Petera Grossa. Ustrukturyzowana w taki sposób ma większą biodostępność – jest bardziej aktywna chemicznie a jej naturalne oddziaływanie jest wzmocnione.

Właściwości te sprawiają, że woda RED-OX:

1. Obniża potencjał redoks w ustroju.
2. Pomaga zwalczać stres oksydacyjny.
3. Unieszkodliwia wolne rodniki hydroksylowe.
4. Ma wysoką biodostępność.